Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

ARUZ Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre ARUZ nedir anlami

ARUZ: Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere etrafındaki nahiye ve köyler. * Edb: Şiirin ahenk ölçülerinden, nazmın vezinlerinden bahseden ilim. Arap, Fars, Türk şiirinde kullanılan vezin ki, hecelerin uzunluk (kapalılık) ve kısalık (açıklık) değerlerine dayanır. * Bir beytin birinci mısraının son kısmı. * Çadırın ortasına dikilen ve ona destek olan kazık. * Tas: Süluk edenlerin karşısına çıkan çok şeyler, birisine ârız olan iş ve ihtiyaç. * Yan taraf. * Yanak. * Yol. * Usûl.

Kamus-i Osmani: 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195