Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

CÂBİR-ÜL-ENSARÎ Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre CÂBİR-ÜL-ENSARÎ nedir anlami

CÂBİR-ÜL-ENSARÎ: Câbir Bin Abdullah El-Ensarî (R.A.) da denir. Meşhur sahabelerdendir. Bizzat Resul-i Ekrem'den (A.S.M.) ilim ve feyiz almış ve zamanında Medine-i Münevvere'nin müftüsü olmuştur. En çok hadis rivayetiyle meşhur olan altı sahabeden biridir. 1540 hadis rivayet etmiştir. 19 gazada hazır bulunmuştur. Hicri 73 tarihinde 94 yaşında Medine-i Münevvere'de vefât etmiştir. Akabe biatinde bulunan 70 Ensar'dan Medine'de en son vefat eden bu zattır.

Kamus-i Osmani: 6030 6031 6032 6033 6034 6035 6036 6037 6038 6039 6040