Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

CAFCAF Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre CAFCAF nedir anlami

CAFCAF: f. Ahlâksız, iffetsiz kadın.CA'FER : Küçük akarsu, çay.CA'FERÎ : Şiilerden İmam-ı Ca'fer-i Sâdık Hazretlerine bağlı olduklarını iddia edenler.Bütün mânâsıyla İslâmiyet'e bağlı olup şeriatın emirlerine göre amel eden ve Âl-i Beyt'in büyük bir dinî şahsiyeti olan İmam-ı Ca'fer-i Sâdık Hazretlerine bağlılık iddiasının doğru olması için, o zat gibi olmağa ve Hz. Muhammed'in (A.S.M.) sünnetlerini yaşamağa gayret göstermek lâzımdır.

Kamus-i Osmani: 6050 6051 6052 6053 6054 6055 6056 6057 6058 6059 6060