Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

CAİZE Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre CAİZE nedir anlami

CAİZE: (Cevaz. dan) (C.: Cevaiz) Azık, yol yiyeceği. * Hediye, armağan, bahşiş. * Edb: Eskiden takdim olunan medhiyeli bir şiire veya bir san'at eserine karşılık olarak verilen para, hediye ve bahşişler.

Kamus-i Osmani: 6106 6107 6108 6109 6110 6111 6112 6113 6114 6115 6116