Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

ÇÂRE Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre ÇÂRE nedir anlami

ÇÂRE: f. Neticeye varmak üzere maniaları kaldırmak için tutulması icabeden çıkar yol. Kurtuluş yolu. Tedbir, yardım, yol. * Hile. * Bir def'a. * Ayrılık.

Kamus-i Osmani: 7589 7590 7591 7592 7593 7594 7595 7596 7597 7598 7599