Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

DA'VÂ-YI HALK Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre DA'VÂ-YI HALK nedir anlami

DA'VÂ-YI HALK: Yaratmak iddiasında bulunmak, halk etmeyi, yaratmayı dâva etmek. (Kâinatta hiçbir kimse da'vâ-yı halk ve iddia-yı icad edemez. Halk eden ancak Cenab-ı Hak'tır.)(Arzı ve bütün nücum ve şümusu tesbih taneleri gibi kaldıracak ve çevirecek kuvvetli bir ele mâlik olmıyan kimse, kâinatta dâva-yı halk ve iddia-yı icad edemez. Zira her şey, her şeyle bağlıdır. H.)

Kamus-i Osmani: 8288 8289 8290 8291 8292 8293 8294 8295 8296 8297 8298