Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

TAHALLÜL Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre TAHALLÜL nedir anlami

TAHALLÜL: (Halel. den) Bozulmak. Ekşimek. Sirke olmak. * Araya girmek. Başka bir şeyin müdahale etmesi, karışması. * Dişleri hilâllamak.(Haşirde bütün zevil-ervahın ihyası; mevt-âlud bir nevm ile kışta uyuşmuş bir sineğin baharda ihyâ ve inşâsından kudrete daha ağır olamaz. Zira kudret-i ezeliye zâtiyedir; tagayyür edemez, acz tahallül edemez, avâik tedâhül edemez, onda meratib olamaz, her şey O'na nisbeten birdir. H.)

Kamus-i Osmani: 11176 11177 11178 11179 11180 11181 11182 11183 11184 11185 11186