Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

VA Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre VA nedir anlami

VA: "Vah, yazık" meâlinde olup hayf, hasret, esef gibi kelimelerle birlikte söylenir. (Buna Arabçada "edât-ı nüdbe" denir.)Türkçede bunun yerine; vâh, vây, eyvâh edatları kullanılır. Bunlar bâzan şiddet ve te'yid için tekrar edilir.

Kamus-i Osmani: 16540 16541 16542 16543 16544 16545 16546 16547 16548 16549 16550