Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

HARAC-I MUVAZZAF Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre HARAC-I MUVAZZAF nedir anlami

HARAC-I MUVAZZAF: Tar: Arazi üzerine her dönüm başına senevi maktuan muayyen bir miktar meblağ olarak alınacak bir vergidir. Buna "harac-ı vazife" adı da verilir. Bu vergi, zimmete taalluk eder ve araziden yalnız bilfi'l intifa edilmekle değil, intifaa temekkün ile de tahakkuk eder. Binaenaleyh, böyle bir araziyi sahibi kasden muattal bırakacak olsa, vergisini yine vermek mecburiyetindedir. (O.T. D.S.)

Kamus-i Osmani: 15900 15901 15902 15903 15904 15905 15906 15907 15908 15909 15910