Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

HARBİYE NAZIRI Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre HARBİYE NAZIRI nedir anlami

HARBİYE NAZIRI: Askerlik işleriyle alâkalı dairenin başında bulunan memura verilen ünvandır. Kuva-yı Milliyenin Anadolu'da kurduğu hükümette "Milli Müdafaa Vekili" adını taşıyan bu ünvan, Osmanlı Hükümetine 1908 Temmuz inkılâbı arifesinde kurulan Said Paşa kabinesiyle girmiştir. Ondan evvel "Serasker" adını taşıyordu. Harbiye Nazırı'nın başında bulunduğu daireye "Harbiye Nezareti" denilirdi. (O.T.D.S.)

Kamus-i Osmani: 15951 15952 15953 15954 15955 15956 15957 15958 15959 15960 15961