Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

HASAN-I BASRİ Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre HASAN-I BASRİ nedir anlami

HASAN-I BASRİ: (Hi: 21-110) En ileri Tâbiînden olup hadis ve fıkıhta büyük âlimlerdendir. Basra'da medfundur. Mezheb sahibi bir müçtehiddir. Sahabe-i Kiram'dan 130 zat ile görüşmüş, Buharî, Müslim, Ebu Davud, Tirmizî, Neseî, İbn-i Mace kendisinden hadis nakletmişlerdir.

Kamus-i Osmani: 16193 16194 16195 16196 16197 16198 16199 16200 16201 16202 16203