Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

HISAL-İ HAMÎDE Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre HISAL-İ HAMÎDE nedir anlami

HISAL-İ HAMÎDE: Medhe ve övülmeğe lâyık güzel huylar, güzel hasletler.(...Dost ve düşmanın ittifakı ile ahlâk-ı hasenenin, şahsında en yüksek derecede; ve bütün muamelâtının şehadetiyle secâyâ-yı sâmiye, vazifesinde ve tebligatında en âlî bir derecede ve din-i İslâmdaki mehasin-i ahlâkın şehadetiyle, şeriatında en âlî hısal-i hamîde, en mükemmel derecede bulunduğuna ehl-i insaf ve dikkat tereddüd etmez. S.)

Kamus-i Osmani: 18066 18067 18068 18069 18070 18071 18072 18073 18074 18075 18076