Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

HİSSİYAT-I HAFİYYE Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre HİSSİYAT-I HAFİYYE nedir anlami

HİSSİYAT-I HAFİYYE: Gizli hisler, duygular.(Ehl-i imana hücum eden ehl-i dalâlet, bu asır cemaat zamanı olduğu cihetle, cemiyet ve komitecilik mâyesiyle bir şahs-ı manevî ve bir ruh-u habis olmuş. Müslüman âlemindeki vicdan-ı umumî ve kalb-i küllîyi bozuyor ve avamın taklidî olan itikadlarını himaye eden İslâmî perde-i ulviyeyi yırtıyor ve hayat-ı imaniyeyi yaşatan an'ane ile gelen hissiyat-ı mütevariseyi yandırıyor. R.N.)

Kamus-i Osmani: 18555 18556 18557 18558 18559 18560 18561 18562 18563 18564 18565