Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

HIYAR Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre HIYAR nedir anlami

HIYAR: Hayırlılar. * (C.: Hıyârât) Huk: Bir işi yapıp yapmamada serbestlik. Genel olarak bir anlaşmadan vaz geçme. Hususi bir sözleşmenin fesh veya tasdiki. Muhayyerlik. Kendisinde böyle muhayyerlik bulunan kimse, yaptığı bir akdi diğer tarafın rızasına hâcet kalmaksızın bozabilir.

Kamus-i Osmani: 18135 18136 18137 18138 18139 18140 18141 18142 18143 18144 18145