Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

KAB-I KAVSEYN Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre KAB-I KAVSEYN nedir anlami

KAB-I KAVSEYN: İmkân ve vücub ortasında bir makam. * İki yay uzaklığı mesafesi.(... İşte mevcudatın en eşrefi olan zihayat; ve zihayat içinde en eşref olan zişuur; ve zişuur içinde en eşref olan hakiki insan; ve hakiki insan içinde geçmiş vezaifi en azamî bir derecede, en ekmel bir surette ifa eden zât, elbette o mi'rac-ı azîm ile Kab-ı Kavseyn'e çıkacak, Saadet-i Ebediye kapısını çalacak, hazine-i Rahmetini açacak, imanın hakaik-ı gaybiyesini görecek, yine o olacaktır. S.)

Kamus-i Osmani: 5133 5134 5135 5136 5137 5138 5139 5140 5141 5142 5143