Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

KAHR Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre KAHR nedir anlami

KAHR: Zorlama. Cebir. * Ezme. Mahvetme. * Fazlaca üzüntü. Keder içine işleme. * Cenâb-ı Hakkın şiddetli ve azab verici vasıflarının tecellisi. (Kahr, lütfun zıddıdır.) (Bak: Celal)

Kamus-i Osmani: 5423 5424 5425 5426 5427 5428 5429 5430 5431 5432 5433