Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

KAL' Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre KAL' nedir anlami

KAL': Bir şeyi kökünden çekip koparmak. * Kendisinden iyi kalay çıkan maden. * Azletmek. Bir tarafa ayırmak.(... İşte bak: şu cezire-i vasiada vahşi ve âdetlerine mutaassıb ve inadcı muhtelif akvamı ne çabuk âdât ve ahlâk-ı seyyie-yi vahşiyanelerini def'aten kal' u ref' ederek bütün ahlâk-ı hasene ile teçhiz edip bütün âleme muallim ve medeni ümeme üstad eyledi... M.N.)

Kamus-i Osmani: 5482 5483 5484 5485 5486 5487 5488 5489 5490 5491 5492