Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

KALENDERÎ Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre KALENDERÎ nedir anlami

KALENDERÎ: f. Feylesofluk; kalenderlik; dervişlik; serserilik. * Edb: Halk edebiyatı tâbirlerindendir. Halk şâirleri "mef'ulü, mefaîlü, mefaîlü, feûlün" vezninde tanzim ettikleri gazele bu adı verirler.

Kamus-i Osmani: 5549 5550 5551 5552 5553 5554 5555 5556 5557 5558 5559