Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

KIRAAT-I SEB'A Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre KIRAAT-I SEB'A nedir anlami

KIRAAT-I SEB'A: Kur'an-ı Kerim'i yedi türlü okuma tarzı. Mâna değişmemek üzere Kur'an-ı Kerim Kureyş, Huzeyl, Havâzin, Kinane, Sakif, Temim ve Yemen lehçeleriyle "sırat, mâlik, cibril" gibi kelimelerin yedi türlü okunmasına denir. * Yedi türlü okuma.

Kamus-i Osmani: 7322 7323 7324 7325 7326 7327 7328 7329 7330 7331 7332