Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

MA-Fİ-L YED Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre MA-Fİ-L YED nedir anlami

MA-Fİ-L YED: Fık: Bir terekenin taksimi yapılmadan varislerden biri veya birkaçı ölürse, bunların terekelerinden varislerine düşen kendi mikdarları.

Kamus-i Osmani: 9822 9823 9824 9825 9826 9827 9828 9829 9830 9831 9832