Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

MA'KUL-ÜL-MA'NA Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre MA'KUL-ÜL-MA'NA nedir anlami

MA'KUL-ÜL-MA'NA: Bir sebebe, illete ve maslahata dayanan şer'i mesele. (Fakat, hakiki sebeb ise emr-i İlâhidir.) Bir hikmete ve bir maslahata binâen tercih edilmiş veya o hükmün teşriine müreccih olmuş olan şer'i mes'ele. (Bak: Taabbüdi)

Kamus-i Osmani: 10489 10490 10491 10492 10493 10494 10495 10496 10497 10498 10499