Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

MEŞŞAİYYUN Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre MEŞŞAİYYUN nedir anlami

MEŞŞAİYYUN: Meşşâiler. Derslerini gezerek veren, peygamberlere uymayarak yalnız akıl ve fikir ile hakikatı bulmaya çalışan ehl-i dalâlet. Dinsizlik yolunu açanlar, sadece akla itimad eden ve vahye tâbi olmayan imânsızlar. (Bak: İşrakiyyun)

Kamus-i Osmani: 12966 12967 12968 12969 12970 12971 12972 12973 12974 12975 12976