Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

MÜTEMERRİD Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre MÜTEMERRİD nedir anlami

MÜTEMERRİD: İnatçı, ısrar eden, dik kafalılık eden. Kibirlilik eden.(Dine muhalif felsefeden tam ders alan, bir firavun olur. Fakat en hasis şeye ibadet eden ve menfaat gördüğü her şeyi kendine rab telâkki eden bir firavun-u zelildir. Hem mütemerriddir. Fakat bir lezzeti için nihayet zilleti kabul eden miskin bir mütemerriddir. Hasis bir menfaat için şeytanın ayağını öper derecede alçaklık gösterir. M.N.)

Kamus-i Osmani: 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616