Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

OKİYYE Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre OKİYYE nedir anlami

OKİYYE: (Veya hemzenin hazfı ile "Vekiyye") Eskiden kullanılan bir ağırlık ölçüsü. Yerlere ve muhitlere göre değişir. Dörtyüz dirhem ağırlık. Yedi miskal veya kırk dirhem ağırlık. Şer'an kırk dirhem kabul edilmiş. En tanınmışı dörtyüz dirhemdir. (Bak: Direm)

Kamus-i Osmani: 3804 3805 3806 3807 3808 3809 3810 3811 3812 3813 3814