Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

ORUÇ Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre ORUÇ nedir anlami

ORUÇ: (Bak: Savm - Ramazan)(Oruç en gafillere ve mütemerridlere za'fını ve aczini, fakrını ihsas ediyor. Açlık vasıtası ile midesini düşünüyor. Midesindeki ihtiyacını anlar. Zayıf vücudu ne derece çürük olduğunu hatırlıyor. Ne derece merhamete ve şefkata muhtaç olduğunu derk eder. Nefsin fir'avunluğunu bırakıp kemal-i acz ve fakr ile dergâh-ı İlâhiyeye ilticaya bir arzu hisseder ve bir şükr-ü manevî eliyle rahmet kapısını çalmağa hazırlanır. Eğer gaflet kalbini bozmamış ise... M.)

Kamus-i Osmani: 3820 3821 3822 3823 3824 3825 3826 3827 3828 3829 3830