Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

SOFESTAÎ Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre SOFESTAÎ nedir anlami

SOFESTAÎ: (Sevfestâi) Kâinatın yaratıcısını, Cenab-ı Hakkı kabul etmemek için herşeyi inkâr eden. Müsbet veya menfi hiç bir hükme varmayan, daima şüphe içinde kalmayı esas alan felsefi bir doktrinin (Septisizm) mensubu. Septik. Alemde hakikat namına hiç bir şey tanımayan ve hakikatı araştırmaktan sarf-ı nazar ederek zevk ü safa, şiir ve edebiyatla eğlenen safsatacılar. (Bak: Sofizm)(..O Vahid-i Ehad'i kabul etmeyen ya nihayetsiz ilâhları kabul edecek veyahut ahmak sofestâi gibi hem kendini, hem kâinatın vücudunu inkâr edecek. M.)

Kamus-i Osmani: 8792 8793 8794 8795 8796 8797 8798 8799 8800 8801 8802