Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

TAGAYYÜR Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre TAGAYYÜR nedir anlami

TAGAYYÜR: Değişmek. Başkalaşmak. * Bozulmak. Renk değiştirmek. * Kokmak.(Tagayyür ve tebeddül; hudûsten ve tekemmül etmek için tazelenmekten ve ihtiyaçtan ve maddilikten ve imkândan ileri geliyor. Zât-ı Akdes ise; hem kadîm, hem her cihetçe kemal-i mutlakta, hem istiğna-yı mutlakta, hem maddeden mücerred; hem Vâcib-ül-Vücud olduğundan; elbette tagayyür ve tebeddülü muhaldir, mümkün değildir. L.)

Kamus-i Osmani: 11067 11068 11069 11070 11071 11072 11073 11074 11075 11076 11077