Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

VÂCİB Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre VÂCİB nedir anlami

VÂCİB: (Vücub. dan) (C.: Vâcibât) Lüzumlu, mecburi olan. * Fık: Yerine getirilmesi her müslüman için gerekli ve borç olup, yapılmadığı takdirde büyük günah olan Allah'ın emirleri. Yapılması zannî delil ile belli olan. Terki câiz olmayan. Yapılması şer'an kat'i derecede bir delil ile sâbit olmamakla beraber, her halde pek kuvvetli bir delil ile sâbit bulunan şeydir. (Vitir ve Bayram namazları gibi.) * İlm-i Kelâm'da: Varlığı zaruri olup, olmaması imkânsız bulunan.

Kamus-i Osmani: 16547 16548 16549 16550 16551 16552 16553 16554 16555 16556 16557