Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

VÂCİB-ÜL VÜCUD Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre VÂCİB-ÜL VÜCUD nedir anlami

VÂCİB-ÜL VÜCUD: Vücudu mutlak var olan, yokluğu mümkün olmayan Cenâb-ı Hak.(Vâcib-ül vücuddur, yâni; O'nun vücudu zâtîdir, ezelîdir, ebedîdir, ademi mümteni'dir. Zevali muhaldir. Tabakat-ı vücudun en râsihi, en esaslısı, en kuvvetlisi, en mükemmelidir. Sair tabakat-ı vücud O'nun vücuduna nisbeten gayet zayıf bir gölge hükmündedir. M.) (Bak: Kıyam-ı binefsihî, Vücud)

Kamus-i Osmani: 16549 16550 16551 16552 16553 16554 16555 16556 16557 16558 16559