Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

VAHDEDDİN Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre VAHDEDDİN nedir anlami

VAHDEDDİN: (Aslı: Vahîdüddin, fakat Türkçede Vahdeddin şeklinde telâffuz edilir.) (Bak: Vahîd) Osmanlı Padişahlarının sonuncusu ve otuzaltıncısının adıdır. (Mi: 1861-1926) Zeki, dirayetli ve dindardı. Osmanlılar ve İslâm âlemi için bir felâket işareti olan Sevr Muahedesini imzalamadı. Osmanlı ordusu olarak emrine bırakılan yegâne taburu Ayasofya Câmii etrafında sipere sokup câmiye çan takmak isteyenlere "Ateş edin" diye emir vermişti. İtimad ettiği paşaları Anadolu'ya gönderip Milli Kurtuluş hareketini hazırlamıştı. Böyleyken İtalya'da vefat etti ve so a Şam'da Sultan Selim Câmii kabristanına defnedildi. (R. Aleyh)

Kamus-i Osmani: 16579 16580 16581 16582 16583 16584 16585 16586 16587 16588 16589