Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

AKAİD-İ DİNİYE Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre AKAİD-İ DİNİYE nedir anlami

AKAİD-İ DİNİYE: Dini akideler. İmâni esaslar.(Ben tahmin ediyorum ki: Eğer şeyh Abdulkadir-i Geylâni (R.A.) ve Şah-ı Nakşibend (R.A.) ve İmâm-ı Rabbâni (R.A.) gibi zâtlar bu zamanda olsa idiler; bütün himmetlerini hakaik-ı imâniyyenin ve akaid-i İslâmiyyenin takviyesine sarfedeceklerdi. Çünkü, saadet-i ebediyyenin medârı onlardır. Onlarda kusur edilse, şekavet-i ebediyyeye sebebiyet verir. M.)

Kamus-i Osmani: 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952