Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

ÂRIZ Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre ÂRIZ nedir anlami

ÂRIZ: So adan olan şey. Bir şeyin zâtına ve hakikatına ait ve lâzım olmayıp başka bir varlıktan bazan vâki ve kaim olan. Takılan. Yapışan. * Bir şeyi arz ve takdim edici olan. * Kalın ve geniş bulut. * Ön dişlerin haricindeki onaltı dişin herbiri. * İnsanın yanağı. * Hasta olduğundan dolayı kesilen deve. * Seyrek sakallı kimse. (Bak: İctima-i zıddeyn) * (Arz. dan) Gelen. * Tesadüfî vakıa. * Dağ, bulut. v.s. gibi görmeye mâni olan herşey. * Yanak.

Kamus-i Osmani: 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092