Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

ARNAVUT Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre ARNAVUT nedir anlami

ARNAVUT: (Rumca ve Arnavutçadan) Balkan yarımadasının batı tarafında oturan bir kavimdir. Osmanlı devrinde, Kosova, İşkodra, Manastır, Yanya vilâyetleridir. Şimdi müstakil bir devlet olup, Türkçede Arnavutluk şeklinde söylenir.

Kamus-i Osmani: 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147