Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

ASABİYYET-İ CAHİLİYYE Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre ASABİYYET-İ CAHİLİYYE nedir anlami

ASABİYYET-İ CAHİLİYYE: İslâmiyetten evvelki câhiliyyet asabiyyeti. Menfi milliyet. Irkçılık, yani, aşırı derecede kendi kavim ve kabilesini koruma ve iltizam gayreti.(Asabiyyet-i cahiliyye, birbirine tesanüd edip yardım eden gaflet, dalâlet, riya ve zulmetten mürekkeb bir mâcundur. Bunun için menfi milliyetçiler, milliyeti mâbud ittihaz ediyorlar. Hamiyyet-i İslâmiyye ise, nur-u imândan in'ikâs edip dalgalanan bir ziyadır. M.N.)

Kamus-i Osmani: 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267