Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

BEDİHİYYAT Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre BEDİHİYYAT nedir anlami

BEDİHİYYAT: (Bedihî. C.) Delil ve isbatına lüzum olmayan sarih ve açık şeyler.(Mister Karlayl yine diyor: "En evvel kulak verilecek sözlerin en lâyıkı Muhammedin (A.S.M.) sözüdür. Çünkü: Hakiki söz onun sözleridir." Hem yine diyor ki: "Eğer hakikat-ı İslâmiyede şüphe etsen, bedihiyat ve zaruriyat-ı kat'iyyede iştibah edersin. Çünki, en bedihî ve zarurî bir hakikat ise İslâmiyettir."İşte bu meşhur feylesof, İslâmiyet hakkında bu şehadetini eserinde müteferrik yerde yazmış. H.)

Kamus-i Osmani: 4101 4102 4103 4104 4105 4106 4107 4108 4109 4110 4111