Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

CELALEDDİN-İ SÜYÛTÎ Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre CELALEDDİN-İ SÜYÛTÎ nedir anlami

CELALEDDİN-İ SÜYÛTÎ: (Hi: 849 - 911) Abdurrahman bin Ebu Bekir Muhammed adı ile de anılır. Hadis imamı ve müctehid bir zattır. Mısırlıdır. Süyût şehrinde doğdu. Mısır'da vefat etti. Zamanının büyük İslâm allâmelerindendir. Asıl adı: Ebû Bekir oğlu Abdurrahman'dır. Tefsir, fıkıh, hadis ilmine dair eserleri vardır. Celaleddin Muhammed bin Ahmed Mısrî'nin, İsrâ Sûresine kadar yaptığı (Hi: 864'de vefat edince yarıda bıraktığı) tefsiri tamamlamıştır ve Celaleyn Tefsiri denmiştir.

Kamus-i Osmani: 6459 6460 6461 6462 6463 6464 6465 6466 6467 6468 6469