Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

CEM-UL CEVAMİ' Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre CEM-UL CEVAMİ' nedir anlami

CEM-UL CEVAMİ': Eski medreselerde okutulan Dört Hak Mezhebin fıkıh usûlünü içine alan, Usûl-i Fıkh'ın en son kitabı. Müellifi Şâfiî âlimlerinden İbn-üs Sübkî'dir.

Kamus-i Osmani: 6587 6588 6589 6590 6591 6592 6593 6594 6595 6596 6597