Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

CÜZ-İ İHTİYAR Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre CÜZ-İ İHTİYAR nedir anlami

CÜZ-İ İHTİYAR: Dilediği gibi hareket edebilme. Yani: Herhangi bir şeyi yapmak veya yapmamak hususunda bir tarafı tercih etmek iktidar ve serbestliği. Bu serbestlik ile, Cenab-ı Hak insanları, iyiliği veya kötülüğü istemek cihetinde imtihan eder.(Halbuki; o cüz-i ihtiyarî denilen silâh-ı insanî hem âciz hem kısadır. Hem ayarı noksandır. İcad edemez. Kesbden başka hiçbir şey elinden gelmez. Îman o cüz-i ihtiyarîyi, Allah namına istimal ettirip herşeye karşı kâfi getirir. Bir askerin cüz'î kuvvetini devlet hesabına istimal ettiği vakit, binler kuvvetinden fazla işler görmesi gibi. S.)

Kamus-i Osmani: 7504 7505 7506 7507 7508 7509 7510 7511 7512 7513 7514