Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

ALÂ Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre ALÂ nedir anlami

ALÂ: Gr:Arabçada harf-i cerdir. Buna isim diyen de olmuştur. Müteaddit mâna ile kelimenin başına getirilir; manevî istilâ ve tefevvuk bildirmek için ekseriyâ mecrurunu istilaya delâlet eder. Bazan mecrurunun mukabiline müstâli olur. (maa) gibi müsahabet için gelir. (lâm) gibi tâlil için olur. Mücaveze için olur. Harf-i cer olan (min) mânâsına ve zarfiyyet için ve harf-i cer olan (bâ) mânâsına isim olur. "yukarıda" manasına gelir. * Üstünde, üzere.

Kamus-i Osmani: 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269