Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

HA Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre HA nedir anlami

HA: $ harfinin ismidir. Ebcede göre beş sayısına delâlet eden ( $) harfi, mehmusedendir. Bazan başka harfe yâni "yâ" veya "hemze" veya "elif"e kalbolur. Bir kelimenin evveline ve âhirine ilâve edilebilir. Arabçada beş vecih üzere müstameldir:1- Zamir olarak, nasb ve cerr yerlerinde kullanılır.2- Gaib harfi olur. Mücerret gaib mânasına gelir: ( $ Ebûhu: Onun babası) kelimesinde olduğu gibi.3- Sekte "Hâ"sıdır. Kelimenin sonunda olan harekeyi veya harfi beyan için diğerine eklenir. ( $ Mâ-hiye) ve ( $ Hâ-hünâ) da olduğu gibi.4- Soru hemzesinden değişmiş olan "hâ" dır.5- Müennes işareti olan "hâ" $ dır.

Kamus-i Osmani: 14690 14691 14692 14693 14694 14695 14696 14697 14698 14699 14700