Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

İNSİBAG Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre İNSİBAG nedir anlami

İNSİBAG: Boyalanma. Maddi veya mânevi rengi ile renklenme. Boya tutma. * Temizlenme.(Sohbet-i Nebeviye öyle bir iksirdir ki, bir dakikada ona mazhar bir zat, senelerle seyr-i süluka mukabil, hakikatın envarına mazhar olur. Çünkü, sohbette insibag ve in'ikâs vardır. Malumdur ki, in'ikâs ve tebâiyetle, o nur-u a'zam-ı nübüvvetle beraber en azim bir mertebeye çıkabilir. Nasıl ki; bir sultanın hizmetkârı ve onun tebaiyeti ile, öyle bir mevkiye çıkar ki, bir şah çıkamaz. S.)

Kamus-i Osmani: 3511 3512 3513 3514 3515 3516 3517 3518 3519 3520 3521