Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

CÜRCANÎ Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre CÜRCANÎ nedir anlami

CÜRCANÎ: (Seyyid Şerif Ali Bin Muhammed) : (Hi: 760-830) Astarabad (Cürcan) civarında Tacu'da doğmuştur. Mısır'a giderek orada çeşitli âlimlerden ders okumuştur. Şiraz'da müderrislik yapmıştır. Sa'duddin-i Taftazanî ile kapanan Mütekaddimîn devrinden so a açılan Müteahhirîn-i Ulemâ devrinin birincisi bu Seyyid Şerif Cürcanî'dir. (K.S.)

Kamus-i Osmani: 7422 7423 7424 7425 7426 7427 7428 7429 7430 7431 7432