Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

FARUK Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre FARUK nedir anlami

FARUK: Hak ile bâtılı birbirinden ayıran. Haklıyı haksızı ayırmakta çok mâhir olan. (Hak ile bâtılı birbirinden tam ayırarak İslâmiyeti kabul ettiği ve islâm nurunu izhar ettiği ve imân ve küfrün arasını fark ve faslettiği için Hz. Peygamber (A.S.M.) tarafından Hz. Ömer'e (R.A.) bu isim verilmiştir.)

Kamus-i Osmani: 12240 12241 12242 12243 12244 12245 12246 12247 12248 12249 12250