Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

GAFİL Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre GAFİL nedir anlami

GAFİL: Dikkatsiz, iyi düşünmeyen, uyanık olmayan. Haberi olmayan, ihtiyatsız, başına geleceği önceden düşünmeyen. Allah'ı unutan. Kendi gayr-ı meşru zevkine dalan. (Günde bir taşı binâ-yı ömrümün düştü yere,Can yatar gafil, binası oldu viran bîhaber. (Niyazi-i Mısrî)

Kamus-i Osmani: 13478 13479 13480 13481 13482 13483 13484 13485 13486 13487 13488