Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

GAYR-I MÜTENAHÎ Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre GAYR-I MÜTENAHÎ nedir anlami

GAYR-I MÜTENAHÎ: Sonsuz, nihayet bulmaz, bitmez.(Bir noktayı tam yerinde icad etmek için, bütün kâinatı icad edecek bir kudret-i gayr-ı mütenahî lâzımdır. Zira, şu kitab-ı kebir-i kâinatın her bir harfinin, bâhusus zihayat her bir harfinin, her bir cümlesine müteveccih birer yüzü, nâzır birer gözü vardır. M.)

Kamus-i Osmani: 13915 13916 13917 13918 13919 13920 13921 13922 13923 13924 13925