Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

GILMAN-I HASSA Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre GILMAN-I HASSA nedir anlami

GILMAN-I HASSA: Tar: Padişahların hususi köleleri. Bunlara ilk zamanlarda "İç oğlanları", daha sonları da "İç ağaları" da denilirdi. Bunlar, "Enderun-u Hümayun" denilen ve sarayın Babussaade'den içeride bulunan kısmında hizmet ederler; derece ve hizmet itibariyle başka başka odalarda otururlardı. Bu odalar; Büyük ve Küçük Odalar, Doğancı Koğuşu, Seferli Odası, Kiler Odası, Hazine Odası adlarını taşırlardı.

Kamus-i Osmani: 14155 14156 14157 14158 14159 14160 14161 14162 14163 14164 14165