Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

İBRAHİM BİN EDHEM Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre İBRAHİM BİN EDHEM nedir anlami

İBRAHİM BİN EDHEM: Babası Belh Şehrinin Pâdişahı idi. Hicri 2. asırda yetişmiş büyük bir veliyullahtır. Bir çok kerametleri görülmüş, Allah rızası yolunda dünya saltanatını terk ederek fakirliği kabul etmiş ve bütün ömrünü ibadet ve taat ile geçirmiştir. Kerametleri dillere destandır.

Kamus-i Osmani: 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670