Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

İMAMET Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre İMAMET nedir anlami

İMAMET: İmamlık. Namazda cemaati idare eden zâtın hal ve sıfatı. * Halifelik.İmamet iki kısma ayrılır:1- İmamet-i suğra: Namazda cemaate yapılan imamlık.2- İmamet-i kübra : Emir-ül mü'minîn olmak. Yani müslümanlar arasında riyaset-i âmmeyi hâiz bulunmaktır.

Kamus-i Osmani: 3092 3093 3094 3095 3096 3097 3098 3099 3100 3101 3102