Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

İNNE Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre İNNE nedir anlami

İNNE: Gr : Tahkik edatıdır. Kat'iyyet ifade eder. $ gibi bazı harf ve fiiller vardır ki, başına geldikleri isim cümlesinin kimi mübtedasına, kimi haberine te'sir ederek onların adını ve i'rabını değiştirirler. Bunun için bunlara "neshedenler, başka hâle getirip değiştirenler" mânâsına "nevâsih" denir. Şu altı edat (harf), başına geldikleri isim cümlesinin mübtedasını merfu' iken mensub kılarlar. Sıra ile bu harflere "inne ve ehavâtihâ" (inne ve kardeşleri) ismi verilir ve şunlardır: $

Kamus-i Osmani: 3475 3476 3477 3478 3479 3480 3481 3482 3483 3484 3485