Osmanlicani test et.. Osmanlicani gelistirmek için tikla!

KAZİYE-İ ŞARTİYYE Nedir Anlami

Osmanlica sözlüge göre KAZİYE-İ ŞARTİYYE nedir anlami

KAZİYE-İ ŞARTİYYE: Man: İki cümleden ibâret, fakat bunlardan birinde olan hüküm diğerinde gösterilen şarta mütevakkıf olan, yâni; aralarında mülâzemet ve irtibat bulunan kaziyedir.

Kamus-i Osmani: 6456 6457 6458 6459 6460 6461 6462 6463 6464 6465 6466